Keuring elektrische Arbeidsmiddelen volgens NEN3140

Elektrische apparatuur moet periodiek worden geïnspecteerd. Voorbeelden van deze apparatuur zijn elektrisch handgereedschap, verplaatsbare leidingen en handlampen Bij tijdelijke installaties geldt het voor zwerfkasten, bouwlampen, trilnaalden.

Het doel van de inspectie van elektrische apparatuur is tijdig afwijkingen constateren die bij gebruik tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Elektrisch materieel moet periodiek worden geïnspecteerd door middel van metingen en beproevingen en visueel worden gecontroleerd op onder meer beschadigingen. De installatie- en werkverantwoordelijke binnen het bedrijf of organisatie moet ervoor zorgen dat het elektrische materieel, handgereedschappen en dergelijke periodiek worden geïnspecteerd.

Maak vrijblijvend een afspraak om u te informeren over de service van ontzorging die Verzijl-elektrotechniek u kunt bieden

Bij kleine mankementen repareert Verzijl-elektotechniek ter plaatse zodat direct het toestel of hand gereedschap weer deugdelijk en functioneel is. .